Profil Idealnego Zdrowia (IHP)

Profil Idealnego Zdrowia (IHP) to stworzony specjalnie na potrzeby serwisu e-manus.pl statystycznie idealny obraz człowieka uwzględniający jego płeć i przynależność do grupy wiekowej. Jest to zbiór informacji i wartości, które charakteryzują osobę cieszącą się doskonałym zdrowiem. Na podstawie Profilu Idealnego Zdrowia wyznaczane są tendencje oraz kierunki zwalczania złych nawyków, uwidaczniane problemy, które należy ewentualnie zbadać pytając swego lekarza.

Wskaźnik IHI 

Wskaźnik IHI (Wskaźnik Idealnego Zdrowia) pokazuje procentowo odstępstwa od Profilu Idealnego Zdrowia (IHP). Innymi słowy IHI pokazuje jak bliski lub daleki jest stan naszego zdrowia od osobnika statystycznie idealnego. Zobacz przykładowy wskaźnik IHI.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: