Rewolucyjna metoda diagnozowania

Rewolucyjna metoda diagnozowania oparta jest na nowatorskim, jedynym w swoim rodzaju algorytmie porównywania statystyk profili zdrowia. Profilem zdrowia jest zbiór informacji o zdrowiu jednego człowieka zapisany przy uwzględnieniu wieku osobniczego, płci i daty zapisu. Historia zapisów profili tworzy zmieniający się w czasie obraz zdrowia osobnika.
Wszystkie informacje są zapamiętywane i możliwe do odtworzenia i porównania w każdej chwili. Na podstawie profili budowane są obrazy Średniego Profilu Zdrowia, Średniego Profilu Zdrowia Użytkowników, wzorce zachowań, tendencje dla danej grupy wiekowej i/lub płci, itp. 

Metoda statystycznego diagnozowania uwzględnia WSZYSTKIE podane przez osobnika czynniki, nie zapomina o żadnym i żaden nie jest mniej ważny lub zaniedbywany. Uwzględnia ona nie tylko dane czysto medyczne (np. wyniki badań), ale i dane o trybie życia, przyzwyczajeniach, rytmie dnia codziennego, sposobie odżywiania, pracy, ruchu i odpoczynku, uwzględnia podłoża stresogenne i interakcje otoczenia.

Zalety naszej metody diagnozowania 

1. Żaden człowiek nie jest w stanie zapamiętać, połączyć ze sobą i porównać tak dużej ilości elementów w tak krótkim czasie.

2.  Żaden człowiek nie jest w stanie dokonać rzetelnej analizy tylu informacji.

3. Żaden człowiek nie jest w stanie przyswoić sobie danych statystycznych populacji, nie mówiąc o pojedynczych osobniczych historiach zdrowia. 

Wszystko to jest jednak możliwe dzięki algorytmowi porównań serwisu e-manus.pl. Diagnozy uzyskane tą metoda mogą naprowadzić na fakty zaniedbywane lub lekceważone przez daną osobę, a mówiące o takich aspektach jej zdrowia, które powinny być niezwłocznie omówione z lekarzem.

Analiza profilu zdrowia

Analiza profilu zdrowia polega na porórwnaniu statystycznego profilu użytkownika z Idealnym Profilem Zdrowia, Średnim Profilem Zdrowia oraz Średnim Profilem Zdrowia Użytkowników. Na podstawie porównania generowana jest diagnoza (zobacz przykładową diagnozę) zawierająca listę prawdopodobnych chorób, które dotyczą bądź mogą dotyczyć użytkownika. Wystąpienie danej jednostki chorobowej na liście oznacza, że istnieje statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia jej u użytkownika biorąc pod uwagę jego aktualny stan zdrowia, nawyki, zwyczaje, sposób życia, itp.

Analiza dolegliowości chorobowych 

Metoda diagnozowania e-manus.pl pozwala dodatkowo zdiagnozować bezpośrednie objawy chorobowe i urazowe. Użytkownik wybiera  objaw lub objawy chorobowe z listy oraz wskazuje miejsca ich występowania (zobacz przykład). System analizuje wprowadzone przez użytkownika symptomy chorobowe w oparciu o jego statystyczny profil zdrowia. Wynikiem analizy dolegliwości jest diagnoza (zobacz przykładową diagnozę) zawierająca listę najbardziej prawdopodobnych chorób, które mogą dotyczyć użytkownika. Wyniki analizy mogą zostać zapisane przez użytkownika w jego historii osobniczej łącznie z wyznaczonymi zaleceniami.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: