Stadia rozwojowe nowotworu

Do oceny stopnia zaawansowania nowotworu służy klasyfikacja TNM. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów tumor (guz), nodulus (węzeł chłonny), metastases (przerzuty odległe). Ze względu na różnice anatomiczne, każdy nowotwór posiada własną skalę TNM. Stopień zaawansowania określa się na podstawie wszystkich trzech wskaźników.

CECHA T

WIELKOŚĆ GUZA

Tx - nie można określić wielkości guza.

Tis - guz w miejscu powstania (in situ).

T1-4 - stopnie określające wielkość guza.

CECHA N

STOPIEŃ ZAJĘCIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Nx - brak możliwości oceny zajęcia regionalnych węzłów chłonnych.

N0 - brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

N1-N3 - obecne przerzuty w węzłach chłonnych.

CECHA M

PRZERZUTY ODLEGŁE

Mx - brak możliwości oceny przerzutów odległych.

M0 - brak przerzutów odległych.

Ml - obecne przerzuty odległe.

CZASEM WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA

cTNM - klasyfikacja kliniczna (na podstawie badań, przed podjęciem leczenia);

sTNM - klasyfikacja śródoperacyjna (na podstawie badań i oceny w trakcie zabiegu operacyjnego);

pTNM - klasyfikacja pooperacyjna (na podstawie badań przed leczeniem operacyjnym, oceny śródoperacyjnej i badania histopatologicznego);

rTNM - klasyfikacja ponownego leczenia - ocena rozwoju choroby w różnych etapach przebiegu w trakcie leczenia za pomocą różnych metod terapeutycznych.

Stopień zaawansowania choroby
TN
M
0Tis
N0
M0
IAT1
N0M0
IB
T2
N0
M0
IIA
T1
N1
M0
IIB
T2 T3

N1 N0 

M0
IIIA
T1 T2 T3 T4
N2 N1 M0
IIIB
T4 Każde TKażde N N3 M0
IV
Każde TKażde NM1

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów