Kalkulator BMI

Wskaźnik masy ciała BMI

Czym jest BMI?

BMI (skrót od angielskiego Body Mass Index, w języku polskim wskaźnik masy ciała) jest współczynnikiem powstałym przez podzielenie masy ciała (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach). BMI stanowi wiarygodny wskaźnik ilości tkanki tłuszczowej w ciele człowieka, korelujący z bardziej zaawansowanymi technicznie i droższymi metodami oznaczania ilości tejże tkanki.

W jakim celu używamy wskaźnika BMI?

Indeks masy ciała stanowi doskonałe narzędzie wykorzystywane w trakcie badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia, serca, metabolicznych i innych. Mówiąc najprościej, parametr ten pozwala wnioskować czy nasza waga jest odpowiednia dla naszego wzrostu i płci. Ryzyko wystąpienia wspomnianych chorób, nasilenie ich przebiegu oraz ilość możliwych powikłań wzrastają wraz ze wzrostem wartości wskaźnika BMI. 

Jak wiarygodnym wskaźnikiem naszej tuszy jest BMI?

Zależność pomiędzy wartością wskaźnika masy ciała i ilością tkanki tłuszczowej w naszych organizmach jest bardzo wyraźna. Należy jednak pamiętać, że ocena BMI może być niedokładnym wskaźnikiem nadwagi czy też ryzyka chorób z nią związanych wśród: 

  • osób poniżej osiemnastego roku życia
  • osób w podeszłym wieku (osoby starsze mają większą ilość tkanki tłuszczowej niż młodsze o tym samym wzroście i masie ciała)
  • kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią
  • sportowców (wzrost BMI może być rezultatem większej muskulatury, a nie zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej).

Pamiętajmy również, że ilość tkanki tłuszczowej jest tylko jednym z czynników ryzyka wymienionych poniżej chorób, a wskaźnik BMI powinien być rozpatrywany wspólnie z ze wskaźnikiem WHR oraz innymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:5

Wybierz tematykę artykułów