Rak piersi

W celu wczesnego wykrycia raka piersi od lat proponuje się: samodzielne badanie piersi, badanie przez lekarza oraz mammografię. Celowość dwóch pierwszych metod w świetle ostatnich badań jest dyskusyjna ze względu na niską czułość (wyczuwalne są jedynie guzki odpowiedniej wielkości, nie wszystkie miejsca na piersi są dostępne w badaniu, a kobiecie trudno ocenić, czy samobadanie zostało wykonane poprawnie). Mimo tych niedogodności samobadanie jest przejawem świadomego zainteresowania zdrowiem, bowiem kobieta badająca się regularnie wie, że z każdą wykrytą zmianą należy natychmiast zgłosić się do lekarza, co z kolei skutkuje wczesnym zdiagnozowaniem zauważonych zmian.

Minusem ręcznego badania piersi (zarówno wykonywanego przez samą kobietę, jak i przez lekarza) jest niewystarczająca swoistość - w takim badaniu praktycznie niemożliwe jest odróżnienie zmian potencjalnie złośliwych od łagodnych. Mimo wszystko, obie metody zaleca się jako uzupełnienie mammografii.

Mammografia jest badaniem, którego wartość jest ugruntowana wieloletnimi obserwacjami klinicznymi i które zostało dodane do listy badań przesiewowych. W różnych krajach zaleca się rozpoczęcie mammografii w innym wieku, także częstość wykonywania badań jest odmienna.

Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem zaleca na przykład coroczną mammografię u kobiet po 40. roku życia, natomiast program brytyjski przewiduje badania u kobiet w wieku 50-64 lat co 3 lata. Badania kliniczne wykazały, że największą skuteczność regularnej mammografii w zmniejszaniu umieralności na raka piersi (o ok. 30%) odnotowuje się u kobiet między 50. a 69. rokiem życia.

Badacze nieustannie zastanawiają się, kiedy rozpocząć stosowanie badań mammograficznych i kiedy je zakończyć. Niektórzy uważają, że należy rozpocząć skrining już od 40. roku życia, choć częstość występowania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat jest relatywnie mata. Należy rozważyć wcześniejszą mammografię u kobiet z czynnikami ryzyka raka piersi. Natomiast w grupie wiekowej 50-69 lat zwiększenie częstości wykonywania mammografii (raz w roku zamiast raz na 3 lata) nie przynosi zauważalnych korzyści. W przypadku osób po 70. roku życia dalsze badania mammograficzne mają sens jedynie u osób nie chorujących na inne choroby ograniczające długość życia. Powinno się indywidualnie rozpatrywać spodziewane korzyści u każdej pacjentki.

Część osób ma obawy, że regularne badania mammograficzne mogą nieść ryzyko powstania nowotworu, jednak nie znajdują one naukowego potwierdzenia. Teoretycznie takie zagrożenie może istnieć wśród kobiet nosicielek genu BRCA1 i BRCA2, u których zaleca się wcześniejsze badania mammograficzne nawet od 25. r i., ponieważ w wyniku mutacji genetycznej naprawa popromiennych uszkodzeń DNA może być upośledzona.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów