Rak jelita grubego

Badania skriningowe w kierunku raka jelita grubego przewiduj? test na krew utajon? w kale (test ten wykrywa ?ladowe ilo?ci krwi, które nie zmieniaj? koloru stolca), a w przypadku wyniku dodatniego - sigmoidoskopi?, kolonoskopi? lub badania radiologiczne. Badania endoskopowe (sigmoidoskopia i kolonoskopia) polegaj? na wprowadzeniu przez odbyt gi?tkiego w??a wyposa?onego w sprz?t optyczny i umo?liwiaj? ocen? wzrokow? ?cian jelita grubego. Sigmoidoskop si?ga na odleg?o?? do 60cm, natomiast kolonoskop pozwala oceni? ca?e jelito grube. Mo?liwe jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego w celu potwierdzenia rozpoznania. Badania te pozwalaj? nie tylko wykry? wczesne raki jelita, ale równie? usun?? niewielkie zmiany, b?d?ce stanami przedrakowymi.

W Stanach Zjednoczonych u osób po 50. roku ?ycia badanie na krew utajon? zaleca si? raz w roku, sigmoidoskopi? co 5 lat, dwukontrastowe rentgenowskie badanie jelita i kolono skopi? co 5-10 lat.

Kolonoskopia wydaje si? by? metod? najskuteczniejsz?. Jest jednak kosztowna, nie zawsze w petni skuteczna, a cz?sto równie? nieakceptowana przez pacjentów.

Wi?cej informacji na temat nowotworu jelita grubego

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów