Rak szyjki macicy

Badanie cytologiczne wymazu z kana?u szyjki macicy jest najlepszym przyk?adem skutecznego badania przesiewowego. Przy prawid?owym pobraniu materia?u i w?a?ciwej jego ocenie, czu?o?? i swoisto?? s? znacz?ce. Jest to badanie relatywnie tanie i skuteczne. W niektórych krajach, jak Kanada czy Szwecja, spowodowa?o ono spadek umieralno?ci z powodu raka szyjki macicy si?gaj?cy nawet 70%. W Stanach Zjednoczonych zalecany jest coroczny skrining u kobiet, które sko?czy?y 20 lat lub od momentu rozpocz?cia aktywno?ci seksualnej a? do staro?ci. Jednak z przyczyn finansowych nie przyj?to tego standardu w Europie. Niemniej jednak nawet rzadsze wykonywanie cytodiagnostyki u kobiet po 30r. ?. powoduje znaczny spadek umieralno?ci z powodu raka szyjki macicy.

Wi?cej informacji na temat nowotworu szyjki macicy.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów