Wprowadzenie do badań diagnostycznych

Współczesna medycyna dysponuje całym arsenałem metod do wczesnego wykrywania raka. Dzięki nim chorobę nowotworową można zdiagnozować i - co najważniejsze - leczyć na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych. Dlatego tak ważne jest, by móc z tych metod odpowiednio wcześnie skorzystać.

Badanie krwi

Jest prostym, szybkim, tanim i łatwym do wykonania sposobem wstępnej oceny stanu zdrowia całego organizmu. W diagnostyce nowotworów szczególnie przydatne jest określenie OB oraz morfologii.

Ocena mikroskopowa 

Ocena mikroskopowa pobranego fragmentu tkanki pozwala oszacować ewentualne ryzyko nowotworzenia, wykryć już istniejącą zmianę i określić jej właściwości. Materiał do badań uzyskuje się z wymazów i biopsji.

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa to różne metody wizualizacji wnętrza organizmu za pomocą najnowocześniejszego specjalistycznego sprzętu. To RTC, USC, tomografia i scyntygrafia komputerowa, rezonans magnetyczny. Pozwalają one nie tylko na wykrycie zmiany, ale również na ocenę stopnia zaawansowania nowotworu i jego odpowiedzi na leczenie. Współczesna medycyna dysponuje szeregiem metod umożliwiających dokładne zbadanie cech nowotworu.

Diagnostyka choć czasami nieprzyjemna jest konieczna do opracowania właściwej strategii leczenia.

Nowotwór można wykryć na różnym etapie jego rozwoju, od molekularnego (np. zmian w metabolizmie komórek, czyli oznaczania tzw. markerów) aż po zaobserwowane objawy kliniczne, wywołane nieprawidłowym funkcjonowaniem tkanek i organów. Na diagnostykę składają się badania wykonywane w celu stwierdzenia obecności nowotworu, scharakteryzowania jego budowy histologicznej oraz określenia stopnia jego zaawansowania.

Przy podejrzeniu występowania zmiany nowotworowej kluczowe jest jej zlokalizowanie oraz właściwe pobranie próbki materiału do dalszych badań. Najbardziej podstawowa i niezbędna jest, przeprowadzana przez patomorfologa, ocena makro- i mikroskopowa zmiany. Pozwala to stwierdzić, czy jest to zmiana o charakterze nowotworowym, czy też jest to zmiana nowotworopodobna. Badanie mikroskopowe określa właściwości biologiczne nowotworu (czy jest on złośliwy czy nieztośliwy) oraz jego histogenezę (z jakiej tkanki powstał). Kluczowe jest również ustalenie stopnia zaawansowania nowotworu.

Do tego celu służą badania cytologiczne i histologiczne. Bardzo pomocne są również techniki precyzyjniej określające właściwości biologiczne i histogenetyczne nowotworu, jak histochemia, mikroskopia elektronowa czy też immunopatologia.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów