Badania krwi

Bardzo istotna jest wiedza na temat zmian wskaźników laboratoryjnych w przebiegu nowotworów. Niektóre nowotwory złośliwe powodują występowanie charakterystycznych dla nich nieprawidłowości laboratoryjnych, więc monitorowanie tego typu zależności jest pomocne w diagnostyce nowotworowej. W interpretacji tego typu wyników kluczowe znaczenie ma ustalenie granic wartości prawidłowych oraz czułość stosowanych metod. 

OB

Prostym, szybkim i tanim badaniem laboratoryjnym, mogącym zasygnalizować, że w organizmie dzieje się coś niedobrego, jest OB. Jego wynik wskazuje na tempo opadania erytrocytów w odstawionej próbce krwi (zazwyczaj w czasie 1 godziny). Prawidłowy wynik to:

  • dla kobiet - poniżej 12mm/godz.;
  • dla mężczyzn poniżej 60. r. ż. - poniżej 8 mm/godz.;
  • dla mężczyzn powyżej 60. r. ż. - poniżej 15 mm/godz.

Podwyższone OB występuje w stanach fizjologicznych (ciąży, połogu, miesiączki). Może także sugerować występowanie stanów zapalnych, chorób tarczycy lub nowotworów.

Morfologia

Najczęstszymi nieprawidłowościami hematologicznymi w przypadku występowania choroby nowotworowej są:

  • niedokrwistość niedobarwliwa/syderoachrestyczna (spowodowana niedoborem żelaza) w przypadku białaczek;
  • niedokrwistość hemolityczna (wynikająca ze skróconego czasu życia erytrocytów) w nowotworach uktadu pokarmowego;
  • erytrocytoza (patologiczny wzrost liczby krwinek czerwonych) w przypadku raka nerki, wątroby oraz mięsaków;
  • leukopenia (obniżony poziom krwinek białych) w naciekaniu szpiku kostnego;
  • granulocytoza (zbyt wysoki poziom granulocytów) przy nadmiernym namnażaniu się komórek, naciekaniu szpiku kostnego, zakażeniach lub chłoniakach;
  • limfocytoza (zbyt wysoki poziom krwinek białych) w białaczkach i chłoniakach;
  • trombocytoza (zbyt wysoki poziom płytek krwi) przy zespołach paranowotworowych i zespołach mieloproliferacyjnych.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów