Kardiomiopatia zw??aj?ca

(Cardiomyopathia hypertrophica)

Kardiomiopatia zw??aj?ca (przerostowa) jest zaburzeniem genetycznym, które jest zwykle dziedziczone. Choroba ta ma ró?norodn? manifestacj? (ró?ne objawy) i niesie ze sob? du?e ryzyko nag?ego zgonu z powodów sercowych. Jest wiod?c? przyczyn? nag?ej ?mierci u m?odzie?y i m?odych doros?ych z powodu ...

Badania diagnostyczne

 • Elektrokardiografia (EKG)
 • RTG przegl?dowe klatki piersiowej
 • Echokardiografia

Pozostałe informacje

 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety47%
  mężczyźni53%
 • Lekarze specjaliści:
  - Kardiolog
 • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »