Oddawanie moczu w nocy

Częstomocz nocny - wybudzanie się z uczuciem potrzeby oddania moczu dwa lub więcej razy w ciągu nocy.

Najlepiej skojarzone objawy