Oddawanie moczu w nocy

Cz?stomocz nocny - wybudzanie si? z uczuciem potrzeby oddania moczu dwa lub wi?cej razy w ci?gu nocy.

Najlepiej skojarzone objawy