Zapalenie prze?yku

Możliwe powikłania

Zagra?aj?cym ?yciu powik?aniem zapale? prze?yku (g?ównie tych, spowodowanych spo?yciem silnych zasad) jest jego perforacja wywo?uj?ca zapalenie ?ródpiersia. Z innych powik?a? nale?y wymieni? pozapalne zw??enia prze?yku (powoduj?ce przetrwa?e trudno?ci w po?ykaniu), rozprzestrzenienie si? infekcji na inne cz??ci przewodu pokarmowego (g?ównie w ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »