Inny i nieokre?lony ból brzucha

Nietypowy ból brzucha ze wzgl?du na jego charakter, nasilenie i miejsce wyst?powania.

Najlepiej skojarzone objawy