Nowotwór z?o?liwy jajnika

Charakterystyka

Nowotwory jajnika stanowi? jedno z najtrudniejszych zagadnie? w onkologii. Ogromna ró?norodno?? typów, brak specyficznych (a cz?sto jakichkolwiek) objawów oraz trudno?ci diagnostyczne sprawiaj?, ?e rozpoznanie stawiane jest cz?sto w bardzo zaawansowanym stadium choroby, co znacznie utrudnia leczenie i pogarsza rokowanie. Pierwotne zmiany ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »