Nowotwór z?o?liwy jajnika

Sposób leczenia

Rodzaj terapii zale?y od rodzaju oraz stopnia zaawansowania nowotworu. Podstawow? metod? jest wyci?cie macicy wraz z przydatkami, sieci? wi?ksz? oraz wyrostkiem robaczkowym. W przypadku guzów ograniczonych do jajnika (bez przerzutów i naciekania) mo?na rozwa?y? operacj? oszcz?dzaj?c?, szczególnie, gdy chodzi o ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »