Nowotwór z?o?liwy jajnika

Możliwe powikłania

Powik?ania s? zwi?zane g?ównie z rozrostem guza i jego uciskiem na narz?dy s?siednie. Mo?e wyst?pi? cz?ste i bolesne parcie na mocz, a w zaawansowanych stadiach równie? zaka?enie uk?adu moczowego, zatrzymanie moczu i wodonercze. Do?? cz?sto dochodzi te? do zapar?, a ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »