Bielactwo

Charakterystyka

Bielactwo jest do?? cz?sto spotykanym schorzeniem – wyst?puje u oko?o 1% populacji, niezale?nie od p?ci, czy rasy. Zmiany mog? wyst?pi? w ka?dym wieku, jednak w po?owie przypadków pojawiaj? si? przed 20 rokiem ?ycia. Objawem s? odbarwienia pojedynczych ognisk lub wi?kszych ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »