Bielactwo

Sposób leczenia

Podstawow? funkcj? barwnika w skórze jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV, dlatego w obr?bie plam bielaczych bardzo cz?sto dochodzi do oparze? s?onecznych. Aby temu zapobiec nale?y u?ywa? kremu z odpowiednim filtrem (blokerem) nie tylko na zmiany, ale tak?e na niezmienione ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »