Bielactwo

Możliwe powikłania

Jak ju? wcze?niej wspominano skóra w obr?bie zmian bielaczych jest bardzo nara?ona na wyst?pienie oparze? s?onecznych. Poza tym plamy, szczególnie na twarzy i innych ods?oni?tych cz??ciach cia?a, powoduj? defekty kosmetyczne. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »