Bielactwo

Profilaktyka

Ze wzgl?du na brak jednoznacznie okre?lonej przyczyny wyst?powania zmian nie istniej? metody profilaktyczne. Warto jednak unika? zbyt d?ugiego przebywania na s?o?cu oraz stosowa? kremy z filtrami chroni?cymi skór? przed szkodliwym wp?ywem promieniowania UV. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »