Atopowe zapalenie skóry

(Dermatitis atopica)

Poj?cie atopii pochodzi z j?zyka greckiego i oznacza co? niezwyk?ego, dziwnego. W medycynie terminem tym okre?la si? wyst?puj?c? tylko u niektórych osób predyspozycj? do reagowania w sposób chorobowy na normalnie tolerowane przez innych ludzi substancje, czy drobnoustroje kontaktuj?ce si? z ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie na podstawie kryteriów Hanifina i Rajki
  • Testy skórne
  • Atopowe testy p?atkowe

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »