Atopowe zapalenie skóry

(Dermatitis atopica)

Pojęcie atopii pochodzi z języka greckiego i oznacza coś niezwykłego, dziwnego. W medycynie terminem tym określa się występującą tylko u niektórych osób predyspozycję do reagowania w sposób chorobowy na normalnie tolerowane przez innych ludzi substancje, czy drobnoustroje kontaktujące się z ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie na podstawie kryteriów Hanifina i Rajki
  • Testy skórne
  • Atopowe testy płatkowe

Pozostae informacje

  • Lekarze specjalici:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalist.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostae informacje dostpne po rejestracji

Aby uzyska dostp do wszystkich treci w serwisie e-manus.pl wystarczy si zarejestrowa. Rejestracja w serwisie jest bezpatna.
Przejd do formularza rejestracji »