Atopowe zapalenie skóry

Charakterystyka

Poj?cie atopii pochodzi z j?zyka greckiego i oznacza co? niezwyk?ego, dziwnego. W medycynie terminem tym okre?la si? wyst?puj?c? tylko u niektórych osób predyspozycj? do reagowania w sposób chorobowy na normalnie tolerowane przez innych ludzi substancje, czy drobnoustroje kontaktuj?ce si? z ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »