Oparzenie s?oneczne

(Combustio solaris)

Za oparzenia s?oneczne odpowiedzialne jest promieniowaniem ultrafioletowe (UV). W zale?no?ci od d?ugo?ci fali jego widmo dzieli si? na 3 grupy. UVA jest najmniej szkodliwe, nie dociera bowiem do g??bszych warstw skóry. Przed?u?aj?ca si? ekspozycja na promieniowanie UVB odpowiedzialna jest za ...

Pozostałe informacje

  • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
    Bia?a (kaukaska)50%
  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Warto skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »