Oparzenie s?oneczne

Charakterystyka

Za oparzenia s?oneczne odpowiedzialne jest promieniowaniem ultrafioletowe (UV). W zale?no?ci od d?ugo?ci fali jego widmo dzieli si? na 3 grupy. UVA jest najmniej szkodliwe, nie dociera bowiem do g??bszych warstw skóry. Przed?u?aj?ca si? ekspozycja na promieniowanie UVB odpowiedzialna jest za ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »