Oparzenie s?oneczne

Możliwe powikłania

W?ród dermatologów do?? popularne jest has?o „skóra pami?ta”. Chodzi o wyniki niektórych bada? naukowych, które potwierdzaj?, ?e ka?dy (nawet jednokrotny) przypadek ci??kiego oparzenia s?onecznego (z p?cherzami) zwi?ksza na ca?e ?ycie ryzyko zachorowania na czerniaka z?o?liwego o oko?o 45%. U osób ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »