Utrata masy ciała

Szczególnie niepokoi w przypadku spadku masy powyżej 10 % wartości wyjściowej w ciągu 6 miesięcy pod warunkiem nie stosowania diety bądź innych zabiegów odchudzających.

Najlepiej skojarzone objawy