Liszaj (tocze?) rumieniowaty

Charakterystyka

Tocze? rumieniowaty nale?y do chorób autoimmunologicznych, w których uk?ad odporno?ciowy wytwarza przeciwcia?a atakuj?ce tkanki w?asnego organizmu. Istniej? dwie odmiany tego schorzenia – gdy zaj?ta jest tylko skóra mówimy o toczniu skórnym, kiedy choroba dotyka równie? narz?dów wewn?trznych (przede wszystkim stawów, ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »