Liszaj (tocze?) rumieniowaty

Możliwe powikłania

Poza szpec?cymi zmianami na skórze tocze? skórny mo?e w ka?dej chwili przej?? w uk?adowy. Konieczne s? wi?c regularne kontrole w poradniach specjalistycznych. Ze wzgl?du na mo?liwo?? zaj?cia przez chorob? narz?du wzroku nale?y wykonywa? okresowe badania okulistyczne. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »