Liszaj (tocze?) rumieniowaty

Profilaktyka

Choroba jest uwarunkowana genetycznie, jednak?e czynnikiem wywo?uj?cym s? g?ównie promienie UV. Nale?y unika? ekspozycji na ?wiat?o s?oneczne, u?ywa? kosmetyków z filtrami o wysokim wska?niku protekcji (blokerami). Zalecenia te dotycz? szczególnie osób maj?cych w rodzinie osob? ze zdiagnozowanym toczniem rumieniowatym. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »