Uszkodzenie porentgenowskie skóry

(Radiodermitis)

Terminem porentgenowskiego zapalenia skóry okre?la si? zmiany powsta?e w wyniku ekspozycji na promieniowanie jonizuj?ce. Jeszcze niedawno schorzenie to dotyczy?o g?ównie lekarzy oraz techników radiologicznych zawodowo nara?onych na na?wietlanie (pediatrzy trzymaj?cy dzieci przy radioskopii, chirurdzy nastawiaj?cy z?amania pod kontrol? promieni Roentgena). ...

Pozostałe informacje

  • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
    kobiety50%
    mężczyźni50%
  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »