Wzd?cia i objawy pokrewne

Gromadzenie si? nadmiernej ilo?ci gazów w ?wietle przewodu pokarmowego. Towarzyszy im cz?sto odbijanie, uczucie pe?no?ci poposi?kowej, przelewanie, dyskomfort w jamie brzusznej.

Najlepiej skojarzone objawy