Pienienie się moczu

Świadczy o dużej zawartości w nim białka.

Najlepiej skojarzone objawy