Rak skóry

Sposób leczenia

Podstawow? metod? leczenia obu typów raków skóry jest chirurgiczne wyci?cie zmiany wraz z odpowiednio du?ym marginesem zdrowej tkanki, a nast?pnie zastosowanie radioterapii. W przypadku niewielkich ognisk raka podstawnokomórkowego mo?na rozwa?y? ograniczenie terapii do zamra?ania (krioterapia) oraz smarowania ma?ciami zawieraj?cymi 5-fluorouracyl. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »