Rak skóry

Możliwe powikłania

Wyst?puj? przede wszystkim w przypadku raka kolczystokomórkowego. W oko?o 6% przypadków w jego przebiegu wyst?puj? utrudniaj?ce, b?d? uniemo?liwiaj?ce leczenie przerzuty, przede wszystkim do w?z?ów ch?onnych. Rozsiew do narz?dów wewn?trznych jest na szcz??cie bardzo rzadki. Raki podstawnokomórkowe praktycznie nie przerzutuj?, a ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »