Rogowacenie s?oneczne

Charakterystyka

Rogowacenie s?oneczne to zmiany na odkrytych powierzchniach skóry wywo?ane szkodliwym dzia?aniem promieniowania ultrafioletowego zawartego w ?wietle s?onecznym. Wyst?puj? one najcz??ciej na twarzy, powierzchniach grzbietowych r?k, przedramionach, szyi, karku i wy?ysia?ej skórze g?owy. Ogniska rogowacenia s?onecznego mog? by? pojedyncze lub mnogie, ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »