Gruczolisto?? ?ródmaciczna (Endometrioza)

Sposób leczenia

Zakres i sposób post?powania leczniczego zale?y od wieku chorej, jej ch?ci dalszego rozrodu, zaawansowania choroby, obecno?ci zrostów oraz oczywi?cie lokalizacji ogniska (lub ognisk) gruczolisto?ci. Podstawow? metod? leczenia jest chirurgiczne wyci?cie zmian z zachowaniem narz?dów p?ciowych. Zabieg taki wykonuje si? zazwyczaj ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »