Gruczolisto?? ?ródmaciczna (Endometrioza)

Możliwe powikłania

Wed?ug niektórych bada? u oko?o 50% kobiet zg?aszaj?cych si? do lekarza z powodu niep?odno?ci diagnozuje si? endometrioz?. Mo?e to by? spowodowane mi?dzy innymi tworz?cymi si? w wyniku post?pu choroby zrostami powoduj?cymi niedro?no?? jajowodów, zarastanie jamy macicy oraz niszcz?cymi jajniki. U ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »