Gruczolisto?? ?ródmaciczna (Endometrioza)

Profilaktyka

Zagadnienie profilaktyki gruczolisto?ci jest problematyczne, gdy? wci?? nie znamy dok?adnie przyczyny tego schorzenia. Jedn? z metod o potwierdzonej skuteczno?ci jest regulacja cykli miesi?cznych, gdy? powtarzaj?ce si? krótkie cykle oraz d?ugie miesi?czki s? czynnikami, które zwi?kszaj? ryzyko powstania endometriozy. Podobnie wady ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »