Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

(Appendicitis acuta)

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest chorob? bardzo powszechn?. Mo?e wyst?pi? w ka?dym wieku, jednak blisko 80% przypadków dotyczy osób w przedziale pomi?dzy 5, a 60 rokiem ?ycia. Samo schorzenie nie jest powa?ne, jednak?e powik?ania po nim mog? by? zagro?eniem nawet ...

Badania diagnostyczne

  • USG jamy brzusznej
  • Badanie per rectum
  • RTG przegl?dowe jamy brzusznej

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Chirurg
  • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »