Kamica ?ó?ciowa

Charakterystyka

Kamica ?ó?ciowa jest schorzeniem polegaj?cym na tworzeniu si? z?ogów w p?cherzyku oraz drogach ?ó?ciowych. P?cherzyk jest naturalnym zbiornikiem ?ó?ci, która jest niezb?dna do prawid?owego przebiegu procesu trawienia. Do substancji wytr?caj?cych si? w formie kamieni nale?? cholesterol, barwniki ?ó?ciowe i wap?. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »