Kamica ?ó?ciowa

Sposób leczenia

Ataki kolki ?ó?ciowej leczy si? za pomoc? ?rodków przeciwbólowych i rozkurczowych. Leków nie nale?y podawa? doustnie, gdy? chory mo?e je zwymiotowa? lub ich dzia?anie mo?e si? znacznie opó?ni?. Powtarzaj?ce si? napady kolki s? wskazaniem do leczenia operacyjnego, które polega na ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »