Rak nerki

Charakterystyka

Rak nerki jest jednym z najcz?stszych nowotworów uk?adu moczowego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Du?? rol? odgrywa tak?e predyspozycja genetyczna. Oznacza to, ?e rak nerki wyst?puje cz??ciej w obr?bie tej samej rodziny. Na rozwój raka s? tak?e nara?one osoby ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »