Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół Schwartza-Barttera)

(Syndroma Schwartz-Bartter)

Zespół Schwartza-Barttera jest schorzeniem polegającym na patologicznym zwiększeniu wytwarzania wazopresyny (ADH). Fizjologiczną funkcją tego hormonu jest zmniejszanie wydalania wody i utrzymywanie osmolalności (liczby moli substancji osmotycznie czynnych w litrze roztworu) osocza na stałym poziomie. Zwiększenie aktywności ADH wywołuje więc retencję ...

Pozostae informacje

  • Lekarze specjalici:
    - Endokrynolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalist.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostae informacje dostpne po rejestracji

Aby uzyska dostp do wszystkich treci w serwisie e-manus.pl wystarczy si zarejestrowa. Rejestracja w serwisie jest bezpatna.
Przejd do formularza rejestracji »