Akromegalia i gigantyzm przysadkowy

(Akromegalia et gigantismus hypophysialis)

Akromegalia i gigantyzm przysadkowy, to zaburzenia wynikaj?ce z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Obraz kliniczny jest jednak odmienny i zale?y od tego, czy do zwi?kszonego wytwarzania GH dosz?o jeszcze przed uko?czeniem wzrostu szkieletu, czy pó?niej. W pierwszym przypadku mówimy o ...

Badania diagnostyczne

  • Tomografia komputerowa
  • Tomografia emisyjna pozytronowa (PET)
  • Rezonans magnetyczny

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Endokrynolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »