Rak miedniczki nerkowej

Charakterystyka

Rak miedniczki nerkowej nale?y do rzadkich nowotworów, stanowi zaledwie kilka procent guzów nerki. Wyst?puje cz??ciej u m??czyzn oraz u osób nadu?ywaj?cych ?rodków przeciwbólowych. Ryzyko wyst?pienia raka zwi?ksza równie? palenie papierosów, kamica i zaka?enia dróg moczowych. G?ównym objawem choroby jest obecno?? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »