Ból w klatce piersiowej

Ból zlokalizowany w klatce piersiowej, mog?cy by? objawem wielu ró?nych chorób tocz?cych si? w narz?dach klatki piersiowej, jej ?cianach i poza ni?.

Najlepiej skojarzone objawy