Zapalenie tarczycy przewlek?e

Profilaktyka

Ze wzgl?du na t?o choroby trudno wskaza? kierunki dzia?a? profilaktycznych. Wiadomo, ?e osoby z zaburzeniami uk?adu immunologicznego s? bardziej nara?one na wyst?pienie choroby Hashimoto. Osoby te powinny wi?c znajdowa? si? pod kontrol? lekarsk?, aby dostatecznie wcze?nie uchwyci? pierwsze oznaki choroby ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »