Pierwotny hiperaldosteronizm (zespół Conna)

(Aldosteronismus primarius)

Zespół Conna wywołany jest nadprodukcją jednego z hormonów nadnerczy – aldosteronu. Fizjologiczną jego funkcja jest zmniejszanie wydalania przez nerki sodu oraz wody i tym samym przeciwdziałanie obniżaniu się ciśnienia tętniczego krwi. Zespół Conna jest odpowiedzialny za około 0,5% przypadków nadciśnienia ...

Badania diagnostyczne

  • USG jamy brzusznej
  • Tomografia komputerowa
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Pozostae informacje

  • Lekarze specjalici:
    - Endokrynolog
  • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalist.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostae informacje dostpne po rejestracji

Aby uzyska dostp do wszystkich treci w serwisie e-manus.pl wystarczy si zarejestrowa. Rejestracja w serwisie jest bezpatna.
Przejd do formularza rejestracji »