Tyreotoksykoza (nadczynno?? tarczycy)

Sposób leczenia

Leczenie nadczynno?ci tarczycy ma na celu normalizacj? st??enia hormonów we krwi oraz zapobieganie ewentualnym powik?aniom. Wybór metody zale?y od przyczyny nadczynno?ci, wieku chorego, wspó?istniej?cych chorób oraz wielko?ci wola. Farmakoterapia opiera si? na stosowaniu leków hamuj?cych wytwarzanie hormonów tarczycy. Najcz??ciej podaje ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »